Aktualności Oddziału Planowania i Organizacji Transportu, Oddział Kontroli Przewozów i Oddziału Przewozów Kolejowych