Interpelacje i zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami – usuniete