Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Początek tworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Początek tworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Przedstawiciele młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego spotkali się dziś z przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Arkadiuszem Bąkiem na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jego celem było wypracowanie regulaminu tego gremium, które ma na celu zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania samorządu województwa oraz podniesienie ich umiejętności społecznych, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.