Biuro Kontroli

Dyrektor

Dawid Kędziora
tel. 41 342 11 38
e-mail: dawid.kedziora@sejmik.kielce.pl

Skład:

  • Oddział Kontroli,
  • Oddział Planowania, Sprawozdawczości, Obsługi Biura i Koordynacji Kontroli Zarządczej,
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli  Systemów, Sieci i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administrowania Systemem BSK

Informacje szczegółowe o zakresie działania: