Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dyrektor Departamentu:
Maciej Długosz
tel.: 41/341 62 18
fax  41/ 344 52 65

e-mail: maciej.dlugosz@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Piotr Kisiel
tel.: 41/341 62 18
fax  41/ 344 52 65

e-mail: piotr.kisiel@sejmik.kielce.pl 

W skład Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Edukacji i Nauki
  • Oddział Sportu i Turystyki
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Finansowych

Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
ul. Paderewskiego 34A,
25-502 Kielce

Informacje szczegółowe o zakresie działania: