ODDZIAŁ ORGANIZACYJNY I ENERGETYKI

Kierownik Oddziału: Marcin Kosowicz, e-mail: marcin.kosowicz@sejmik.kielce.pl, tel. 41 395 12 43

 

W obszarze Oddziału znajdują się:

  • realizacja zadań związanych z rejestrem przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, w tym bieżące prowadzenie rejestru, wydawanie zaświadczeń w tym obszarze oraz decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności;
  • realizacja zadań związanych z koncesjonowaną działalnością przedsiębiorstw energetycznych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz planami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • realizacja zadań związanych z planami i sprawozdaniami z realizacji kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;
  • obsługa spraw finansowych, organizacyjnych i innych w obrębie realizowanych zadań.