Oddział Nadzoru, Planowania i Infrastruktury

Oddział Nadzoru, Planowania i Infrastruktury

Oddział Planowania i Nadzoru

Kierownik Oddziału: Robert Kowalczyk, e-mail: robert.kowalczyk@sejmik.kielce.pl, tel. 41 395 10 41

W obszarze Oddziału znajdują się:

  • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego;
  • sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy i realizacja skarg na egzaminy;
  • obsługa spraw związanych z nadzorem właścicielskim, zarządzaniem, infrastrukturą i rozwojem Lotniska w Masłowie k/ Kielc;
  • planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie drogowych wojewódzkich przewozów pasażerskich;
  • opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego;
  • opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja innych dokumentów strategicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Publicznego Transportu Zbiorowego w Województwie Świętokrzyskim.