WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

Pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Inżynierii Ruchu Drogowego:

Ewa Adamczyk, e-mail: ewa.adamczyk@sejmik.kielce.pl tel. 41 395 12 53

Nina Gajewska-Wisowska, e-mail: nina.gajewska-wisowska@sejmik.kielce.pl tel. 41 395 12 53

Małgorzata Tomczyk, e-mail: malgorzata.tomczyk@sejmik.kielce.pl tel. 41 395 12 53

Marcin Tomczyk, e-mail: marcin.tomczyk@sejmik.kielce.pl tel. 41 395 12 05

W obszarze działania znajdują się:

  1. realizacja zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  2. prowadzenie spraw związanych kontrolą oznakowania dróg wojewódzkich, prawidłowością zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z zatwierdzonymi projektami czasowej, zmiennej i stałej organizacji ruchu oraz realizacji postanowień Komisji ds. Inżynierii Ruchu Drogowego;
  3. współdziałanie z zarządami dróg oraz zarządami kolei dla zapewnienia prawidłowego umieszczania i utrzymywania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  4. współpraca z organami Policji w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  5. udział w pracach, organizacja i przewodniczenie Komisji ds. Inżynierii Ruchu Drogowego na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego, bezpieczeństwa ruchu w zakresie spraw związanych z prawidłową organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego;
  6. dokonywanie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego i przygotowywanie w miarę potrzeb informacji w tym zakresie;
  7. realizacja zadań związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym.