Departament Infrastruktury

Dyrektor Departamentu

Michał Cichocki
Tel. 41 248 18 10 wew. 302
Fax. 41 248 18 10 wew.301
e-mail: michal.cichocki@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu
Zenon Piecaba
Tel. 41 248 18 10 wew. 302
Fax. 41 248 18 10 wew.301
e-mail: zenon.piecaba@sejmik.kielce.pl

Sekretariat:
tel.: 41 248 18 10 wew. 300
Fax. 41 248 18 10 wew.301

Siedziba: ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

Struktura:

1. Oddział Dróg
2. Oddział Nadzoru WORD, Przewozu Towarów Niebezpiecznych  i Energetyki
3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansowo –Organizacyjnych

Informacje szczegółowe o zakresie działania: