Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

p.o. Dyrektor Departamentu:
Leszek Wnętrzak
tel.: 41/341 62 19
fax  41/ 344 36 11
e-mail: leszek.wnetrzak@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Edukacji i Nauki
  • Oddział Sportu i Turystyki
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Finansowych

Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
ul. Paderewskiego 34A,
25-502 Kielce

Informacje szczegółowe o zakresie działania: