Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dyrektor Departamentu

Jacek Kowalczyk
tel. 41 341-62-19
fax: 41 344 36 11
e-mail: kowalczyk@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Małgorzata Kowalińska
tel.  41 341 62 19
fax: 41 344 36 11
e-mail: m.kowalinska@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Ewa Kapel-Śniowska
tel. 41 341 62 19
fax: 41 344 36 11
e-mail: ewa.kapel-sniowska@sejmik.kielce.pl ; kapel@sejmik.kielce.pl

Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Paderewskiego 34A,
25-502 Kielce

Informacje szczegółowe o zakresie działania: