Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska (ARCHIWUM)

Dyrektor Departamentu:

Sławomir Neugebauer
tel.: 41/ 342 18 61
41/ 342 19 73
fax: 41/ 344 36 10
e-mail: slawomir.neugebauer@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Edyta Marcinkowska
tel.: 41/ 342 18 61, 342 19 73
fax: 41/ 344 36 10
e-mail: edyta.marcinkowska@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
  • Oddział – Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
  • Oddział Kształtowania Środowiska
  • Oddział Opłat Ekologicznych
  • Oddział Geologii
  • Oddział Gospodarki Odpadami
  • Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Informacji o Środowisku, Finansów i Organizacji

Informacje szczegółowe o zakresie działania: