Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dyrektor Departamentu

Sławomir Neugebauer
tel. 41 342-18-61, 342-19-73
fax: 41 344-36-10
e-mail: drow@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Edyta Marcinkowska
tel.: 41 342-18-61, 342-19-73
fax: 41 344-36-10
e-mail: drow@sejmik.kielce.pl

Skład:

  • Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
  • Oddział – Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
  • Oddział Kształtowania Środowiska
  • Oddział Opłat Ekologicznych
  • Oddział Geologii
  • Oddział Gospodarki Odpadami
  • Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych
  • Wieloosobowe stanowisko ds. informacji o środowisku, finansów i organizacji

Informacje szczegółowe o zakresie działania: