Departament Transportu i Komunikacji

Dyrektor:
Anna Grzela
tel.: 41/ 248 18 00 wew. 200
e-mail: anna.grzela@sejmik.kielce.pl

Zastępca dyrektora:
Jerzy Wrona
tel.: 41/ 248 18 00 wew. 200
e-mail: jerzy.wrona@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Transportu i Komunikacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Dróg
  • Oddział Planowana, Nadzoru i Energetyki
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansowo – Organizacyjnych
  • Oddział Transportu Drogowego
  • Oddział Kontroli Przewozów
  • Oddział Przewozów Kolejowych

Adres:
Al. IX Wieków Kielc 4 – budynek AQUA
25-516 Kielce

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego