Aktualności dla Seniorów

Noworoczne spotkanie Zarządu Województwa z seniorami

Noworoczne spotkanie Zarządu Województwa z seniorami

Przedstawiciele Miejskich i Gminnych Rad Seniorów, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku i seniorzy ze Świętokrzyskiego uczestniczyli w spotkaniu noworocznym przygotowanym przez samorząd województwa, który reprezentowała wicemarszałek Renata Janik. – To wyjątkowa okazja nie tylko do podziękowania za dotychczasową pracę i złożenia życzeń na Nowy Rok, ale także do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń, rozmowy o potrzebach, oczekiwaniach środowisk senioralnych wobec władz województwa – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Nabór do Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego

Nabór do Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego

Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Będzie to podmiot społeczny o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, działający w obszarze polityki społecznej i senioralnej powiatu, reprezentujący środowiska senioralne. Priorytetem utworzenia tego podmiotu była potrzeba włączenia seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności te dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb środowiska osób starszych.

Wspomnień czar w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

Wspomnień czar w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

O niebagatelnej roli aktywności fizycznej, jako środka na spowolnienie starzenia, nie trzeba nikogo przekonywać. Podobnie jest z ludzkim umysłem – niećwiczony powoli traci zdolność przetwarzania i zapamiętywania nowych informacji. Aby utrzymać mózg w dobrej formie, warto go nieustannie trenować. Przekonają się o tym uczestnicy spotkania pod hasłem “Siłownia pamięci. Bożonarodzeniowe wspomnienia”, które odbędzie się 11 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Andrzejkowe spotkanie „Zawsze Młodych” w Morawicy

Andrzejkowe spotkanie „Zawsze Młodych” w Morawicy

– Gdybyśmy siedzieli w domu w tym wieku, to byśmy całkiem się roztyli, pochorowali i potem biegali po lekarzach, a tu nie ma czasu na takie rzeczy – śmieje się Zofia Godzisz, przewodnicząca Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Morawicy. W czwartek, 29 listopada w miejscowym Samorządowym Centrum Kultury seniorzy świętowali andrzejki. Gościem specjalnym wydarzenia była Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 1 - 10 z 232