Przegląd Inicjatyw Świętokrzyskiej Młodzieży

 

Przegląd Inicjatyw Świętokrzyskiej Młodzieży to coroczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP. Pierwszy przegląd został zorganizowany w 2016 roku i miał znaczenie bardziej lokalne, ale z każdą edycją rośnie w siłę. W roku 2018 odbył się już w Kielcach w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską. Jest jedynym w regionie wydarzeniem, gdzie spotykają się młodzi aktywnie już działający ludzie oraz ci, którzy chcą się zainspirować i zacząć działać.

Co ważne, w organizację Przeglądu zawsze zaangażowana jest grupa młodzieży, która jest współodpowiedzialna za przedsięwzięcie.

Przegląd współfinansowany jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego.