Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Sejmik Młodzieży

Uroczyste ślubowanie młodzieżowych radnych odbyło się w czasie Gali z okazji 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego w dniu 5 czerwca 2018r.
Celem Młodzieżowego Sejmiku jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania samorządu województwa, w tym kreowanie polityki regionalnej oraz podniesienie ich umiejętności społecznych, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.

Kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego trwa 2 lata.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego został powołany z inicjatywy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka.

Działania Młodzieżowego Sejmiku wspiera organizacyjnie oraz merytorycznie Kancelaria Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego a opiekę sprawuje Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej informacji