Młodzieżowe rady miast i gmin

W województwie świętokrzyskim funkcjonuje 15 Młodzieżowych Rad Gmin, powołanych przez Rady Gmin na podstawie “Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym” – Art. 5b. 

Wyjątkowa sytuacja jest w mieście Kielce, gdzie młodzi ludzie utworzyli samodzielnie Nieformalną Młodzieżową Radę, działającą na zasadach ustalonych przez jej członków.

Rada młodzieżowa