Świętokrzyskie dla młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego na lata 2017 – 2020

Ponad dwa lata pracy wielu osób pod opieką Rzecznika Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zaowocowało publikacją „Świętokrzyskie dla młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego na lata 2017 – 2020”. To próba usystematyzowania działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz zwiększenia społecznego zaangażowania młodzieży w naszym regionie. Tym samym Świętokrzyskie wysuwa się na czołowe miejsce w Polsce w obszarze rozwoju regionalnej polityki młodzieżowej.

Swietokrzyskie Dla Mlodych

W publikacji znajdą Państwo analizę aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego oraz analizę systemu wsparcia dla tego rodzaju aktywności. Na podstawie diagnozy zarysowane zostały najważniejsze kierunki działania, które rekomenduje się dla wszystkich podmiotów pracujących nad rozwojem społecznych kompetencji młodzieży w naszym województwie.

Dokument do pobrania poniżej:

Świętokrzyskie dla młodych – wersja do druku

Świętokrzyskie dla młodych – wersja interaktywna

Infografika