Duże pieniądze do wzięcia w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki

Duże pieniądze do wzięcia w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2020 organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”. Do wzięcia jest blisko 30 milionów.


Nawet o 80% dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które zamierzają organizować min. na naukę pływania w ramach projektu „Umiem Pływać”. Projekt zakłada organizację 20 lekcji nauki pływania dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych. Można wnioskować również o środki na upowszechnianie sportów zimowych oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą do 20 listopada br. składać wnioski w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na poniższej stronie.
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2686,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-z.html