Informacja dotycząca zmian w prawie wodnym

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2018 r. kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przechodzą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do opłat  za pobór wód i odprowadzanie ścieków  do wód lub do ziemi należnych do grudnia 2017 roku  stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozliczenie opłat za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków  do wód lub do ziemi  za 2017 r. (przedłożenie wykazu oraz uiszczenie należnej opłaty) pozostaje w kwestii urzędu marszałkowskiego.