Józef Bryk

Józef Bryk

Jozef.Bryk@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski.

Urodził się 20 marca 1960 r. w Staszowie. Jest absolwentem zarządzania i organizacji firmy na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył również studia podyplomowe: zarządzanie audytem wewnętrznym jednostek finansów publicznych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz transport i logistykę w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Radny Rady Miejskiej w Staszowie w latach 2006-2014. Pełnił funkcję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Jest właścicielem P.H.U. Protrans Józef Bryk, pracuje również jako wykładowca w Ośrodku Szkolenia Kierowców “Promot” w Staszowie. Zainteresowania: podróże, sport, muzyka.

Aktywność radnego