1, rozmiar: 125 KB

Konkurs o “Złote Pióro Marszałka” 2009 rozstrzygnięty

Podczas noworocznego spotkania przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka, marszałka Adama Jarubasa i Zarządu Województwa ze środowiskiem świętokrzyskich dziennikarzy poznaliśmy laureatów III konkursu o “Złote Pióro Marszałka”.

Na III edycję ogłoszonego przez marszałka województwa konkursu dziennikarskiego wpłynęło aż 125 prac 26 autorów. 

W związku z przypadającym w 2009 roku 5 –leciem obecności Polski w Unii Europejskiej, w tegorocznej edycji konkursu  prosiliśmy szczególnie o materiały dziennikarskie pokazujące naszą obecność w Unii oraz wykorzystanie przez województwo świętokrzyskie unijnych funduszy pomocowych.  Musimy tu jednak przyznać, że akurat artykuły i audycje związane z wydatkowaniem funduszy unijnych wcale nie stanowiły  większości wśród prac zgłoszonych na konkurs. Tematyka zgłaszanych prac była bardzo szeroka – od pomocy społecznej, przez kwestie związane z ochroną zdrowia, oświatą, dziedzictwem kulturowym, promocją regionu czy ochroną miejsc pracy, aż po sprawy związane właśnie z unijnymi inwestycjami.  Każdy z tematów w bezpośredni lub pośredni sposób powiązany był z działalnością samorządu na różnych szczeblach. Wyraźnie pokazuje to, że samorząd bardzo mocno wpisał się    w nasze życie społeczno – polityczne i trudno dziś znaleźć dziedzinę życia, której by nie dotykał.

Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie nagrodzone prace reprezentowały wysoki poziom dziennikarski oraz dotyczyły ważnych spraw, które w ubiegłym roku działy się w naszym regionie. Warto przy tym  zaznaczyć, że nie wszystkie wnosiły pochlebne dla samorządów opinie.  

I miejsce wkategorii publikacji prasowych przyznano Monice Rosmanowskiej  z „Gazety Wyborczej” – za warsztat dziennikarski i profesjonalne podejście do tematu, zaprezentowane w dwóch cyklach artykułów: „Nielegalny dom pomocy” – dotyczący schroniska dla osób bezdomnych w Wąworkowie pod Opatowem  oraz „Precz z Brunonem Jasieńskim”  – mówiący o próbie „zlustrowania” poety przez Instytut Pamięci Narodowej.

II miejsce ex aequo przypadło:   Andrzejowi Nowakowi  z oddziału „Echa Dnia” w Ostrowcu Świętokrzyskim za artykuł „Liderzy spod znaku Leonarda da Vinci”,  będący pozytywnym przykładem otwartego, proeuropejskiego działania szkoły oraz za dziennikarski obiektywizm, zaprezentowany na przykładzie artykułów pokazujących konflikt wokół inwestycji infrastrukturalnych w Ostrowcu („Kanalizacja nie dla wszystkich”) oraz promocji gminy Ćmielów („Czas pokazać Ćmielów”) oraz Agnieszce Dziarmadze  z Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – za prezentację lokalnych tradycji i wzmacnianie wśród mieszkańców naszego regionu przekonania, że „chcieć to móc”.  Jury doceniło także warsztat dziennikarski autorki.

III miejsce w tej kategorii  jury przyznało Januszowi Kędrackiemu z „Gazety Wyborczej”  za artykuły pokazujące, że „chcieć to móc”; że za unijne fundusze można nie tylko realizować inwestycje infrastrukturalne, ale też uczyć języków czy realizować najbardziej niezwykłe pomysły ( na przykładzie tekstów „Bielin skok na kasę” i „Eurozbrojni to będą rycerze”).

W kategorii publikacji prasowych  przyznano dwa wyróżnieniaMarcinowi Sztanderze z  „Gazety Wyborczej” za cykl artykułów „Twardsi niż dolomit”, a  dotyczący obrony miejsc pracy w Kopalni Wymysłów koło Opatowa i Józefowi Żukowi z „Tygodnika Nadwiślańskiego” za artykuły „Wygrała z rakiem, przegrała z pracodawcą”,  pokazujące jak w świetle prawa może się rodzić bezduszność.

I miejsce  w kategorii audycji radiowych i telewizyjnych przypadło ex aequo: Iwonie Sabat i Jarosławowi Siłakiewiczowi  z „Internetowej Telewizji Kielce” – za profesjonalizm,  interesującą prezentację ważnych dla miasta inwestycji związanych z unijnym współfinansowaniem, a przede wszystkim – za promowanie postaw proekologicznych w audycji  „Zrobiłem coś dla przyrody. Zielony patrol”.  Równorzędną  I nagrodę w tej kategorii przyznano Magdalenie Smożewskiej – Wójcikiewicz  z Radia „Kielce” – za reportaż „Szabaton”,  na przykładzie Bodzentyna pokazujący jak społeczności lokalne wracają do  wspólnych  polsko – żydowskich korzeni. Jury doceniło też warsztat autora, pokazany w tak trudnym gatunku dziennikarskim, jakim jest reportaż radiowy.

W  kategorii audycji radiowych i telewizyjnych przyznano dwa wyróżnienia: dla Anny Roży i  Konrada Treli z  Radia „Kielce”  – za audycję „Interwencja”, dotyczącą przyszłości tzw. Morza Chęcińskiego oraz dla Edyty Ruszkowskiej   z “Portalu  Informacji Kulturalnej” województwa świętokrzyskiego  –   za audycje telewizyjne prezentujące ciekawe zakątki Ziemi Świętokrzyskiej i  będące znakomitą promocją naszego regionu.   

W tej kategorii  III i II miejsca nie przyznano.

W tym roku po raz pierwszy Jury konkursu postanowiło przyznać  specjalną nagrodę i dwa wyróżnienia dla dziennikarzy mediów lokalnych. Przyjęto takie rozwiązanie z jednej strony ze względu na  specyfikę i ważną rolę jako mają do spełnienia  media lokalne, a z drugiej strony –  ze względu na trudność w konkurowaniu z dziennikarzami na szczeblu regionalnym. I tak przyznano dwa wyróżnienia: dla Ewy Kubas – Samociuk –  z „Naszej Gazety Sędziszowskiej” – za zaangażowanie  w prezentację spraw ważnych dla lokalnej społeczności i dla Krzysztofa Krawczyka –  z „Echa Stąporkowa” – za cykl artykułów „Galeria sołectw”, w ciekawy sposób prezentujący historię  i dzień dzisiejszy sołectw gminy Stąporków. Nagroda  dla  dziennikarza mediów lokalnych ufundowana została przez Przewodniczącego Konwentu Starostów, Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka. Otrzymał ją  Andrzej Gajewski z Sandomierza –  za wysoki poziom dziennikarski artykułów publikowanych na łamach „Sandomierzanina”.  

Podczas spotkania z przedstawicielami świętokrzyskich mediów, marszałek Adam Jarubas uhonorował dodatkowo dwóch kieleckich dziennikarzy,  za podejmowanie działalności publicystycznej i wydawniczej. Wyróznienie otrzymał Marek Maciągowski z “Echa Dnia” za dokumentowanie bogatej historii Ziemi Kieleckiej, m.in. w książce „Przewodnik po żydowskich Kielcach. Śladami cieni” oraz Paweł Solarz za skatalogowanie półwiecza muzyki rozrywkowej w regionie w “Leksykonie Muzycznym Kielecczyzny”.

1, rozmiar: 125 KB
1
2, rozmiar: 89 KB
2
3, rozmiar: 103 KB
3
4, rozmiar: 107 KB
4
5, rozmiar: 93 KB
5
6, rozmiar: 99 KB
6
7, rozmiar: 108 KB
7
8, rozmiar: 106 KB
8
9, rozmiar: 94 KB
9
10, rozmiar: 112 KB
10
11, rozmiar: 106 KB
11
12, rozmiar: 104 KB
12
13, rozmiar: 100 KB
13
14, rozmiar: 112 KB
14