“Złote Pióro Marszałka” 2008

Ponad 100 prac 24 autorów wpłynęło na ogłoszony przez marszałka Adama Jarubasa konkurs dziennikarski o „Złote pióro marszałka”. Jury konkursowe oceniło prace 21 dziennikarzy. Nie braliśmy pod uwagę wydawnictw, w których nie był wskazany autor i konkretny artykuł, nie ocenialiśmy także prac tematycznie nie związanych z szeroko pojętą działalnością samorządu terytorialnego, a takie również wpłynęły na konkurs.

Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie nagrodzone prace reprezentowały wysoki poziom dziennikarski oraz dotyczyły ważnych spraw, które w ubiegłym roku działy się w naszym regionie. Trzeba tu zaznaczyć, że nie wszystkie artykuły były pochlebne dla samorządów.

Po wnikliwej analizie, jury konkursu pod przewodnictwem marszałka Adama Jarubasa postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii publikacji prasowych:

I miejsce w kategorii prasowej – jury przyznało pani Lidii Cichockiej z „Echa Dnia” – za artykuły pokazujące, że „chcieć to móc”, zarówno jeśli chodzi o działania gminy ( tu przykład Bielin i ich „pomysłów na kasę” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ), jak i ludzi, którzy potrafią się zorganizować, by zrobić coś dobrego dla swojej małej społeczności ( tekst „Na kłopoty Wilk”).

II miejsce
przyznaliśmy ex quo :

pani Beacie Orłowskiej – Gabrek z „Tygodnika Nadwiślańskiego” – za umiejętne pokazanie, że pojęcie „droga szkoła” co innego znaczy dla gminy, a zupełnie co innego dla społeczności, w której ta szkoła funkcjonuje.

oraz pani Joannie Gergont z „Gazety Wyborczej – Kielce” – to nagroda za skuteczność, udowodnienie – na przykładzie odwołania „Święta chińskiego” w Kielcach – że media to IV władza.

III miejsce w kategorii prasowej – pan Janusz Kędracki „Gazeta Wyborcza – Kielce” – jury doceniło warsztat dziennikarski i sprawność w wyszukiwaniu trudnych dla samorządu tematów.

Wyróżnienie dla pani Moniki Rosmanowskiej z „Gazety Wyborczej Kielce” – za teksy ( „Twój głos wart jest miliony”, „Brakuje kropki nad i”) mobilizujące mieszkańców regionu do walki o unijne dotacje na Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny”.

Wyróżnienie dla pana Jerzego Kosowskiego – za artykuły o ważnych sprawach małych społeczności oraz wkład w rozwój prasy lokalnej ( pan Jerzy Kosowski reprezentuje gazety: „Głos Miedzianej Góry”, „Ziemia Strawczyńska”, „Gołoborze” i „Gazeta Zagnańska”).

W kategorii publikacji radiowych i telewizyjnych jury przyznało jedną drugą nagrodę dla pani Iwony Sabat oraz pana Jarosława Siłakiewicza z Internetowej Telewizji Kielce za interesujące reportaże pokazujące, że jesień życia może być radosna, jeśli realizuje się swoje pasje.

W tej kategorii jury przyznało dwa wyróżnienia:

dla pani Magdaleny Smożewskiej-Wójcikiewicz – z Polskiego Radia Kielce za audycję „Szalom Chmielnik”.

oraz

dla pana Michała Michty z Telewizji Internetowej Masłów Info za materiały telewizyjne prezentowane w telewizji Masłów Info, zwłaszcza za „Spór o budowę toru crossowego”.

Serdecznie gratulujemy!

, rozmiar: 280 KB , rozmiar: 360 KB
, rozmiar: 312 KB , rozmiar: 368 KB
, rozmiar: 42 KB , rozmiar: 302 KB
, rozmiar: 341 KB , rozmiar: 293 KB
, rozmiar: 328 KB , rozmiar: 334 KB
, rozmiar: 347 KB , rozmiar: 302 KB
, rozmiar: 320 KB , rozmiar: 287 KB
, rozmiar: 287 KB , rozmiar: 341 KB