Nowoczesne targowisko w Iwaniskach

Nowoczesne targowisko w Iwaniskach

Parterowy budynek wraz z zapleczem sanitarnym przeznaczony na sklepy i lokal gastronomiczny, 44 zadaszone stoiska handlowe, na których będzie można kupić produkty prosto od rolników oraz te, które mają ekologiczne certyfikaty, utwardzone parkingi, chodniki – tak wygląda nowe targowisko w Iwaniskach. 30 czerwca 2020 roku z udziałem członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcy otwarto nowoczesne miejsce handlu.

– Iwaniska mają ogromne tradycje rolnicze i targowisko do tego nawiązuje. Prawie hektarowa powierzchnia, na której powstała nowoczesna targowica sprzyjać będzie wymianie handlowej produktów od rolników. Tu będzie skoncentrowany handel detaliczny, co będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców – mówił Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Gmina Iwaniska otrzymała we wrześniu 2017 roku pomoc na realizację projektu pn. „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Celem projektu jest promocja lokalnych produktów na rynkach lokalnych oraz poprawa konkurencyjności producentów poprzez budowę targowiska wiejskiego. Koszty całej inwestycji to 3 191 500 zł, z czego dofinansowanie wynosi 999 999 zł (I etap – 321 165, II etap – 678 834).

– Cieszymy się, że na takim zdegradowanym placu powstało nowoczesne targowisko do handlu detalicznego. Wszystkie stragany są wyposażone w energię. Na 44 stanowiska – 26 będzie przeznaczonych dla rolników, 6 – dla ekologicznych gospodarstw. Zbudowany został parking dla 60 aut. Cały budynek jest zasilany poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Inwestycja jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością – mówił wójt Iwanisk Marek Staniek. – Słynne targi w Iwaniskach odbywają się w każdy piątek. Jednak zależy nam, aby targowisko funkcjonowało przez cały tydzień – dodaje wójt.

 

Galeria zdjęć