Oddział Przewozów Kolejowych

Oddział Przewozów Kolejowych

Kierownik Oddziału: Izabella Liwanowska, e-mail: izabella.liwanowska@sejmik.kielce.pl, tel. 41 395 12 14

W obszarze Oddziału znajdują się:

  • organizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów kolejowych;
  • realizacja umów o świadczenie usług publicznych w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie kolejowym;
  • realizacja zadań związanych z zakupem, użyczeniem i obsługą taboru kolejowego, w tym również planowanie inwestycji;
  • nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwem POLREGIO S.A.;
  • współpraca z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie realizacji inwestycji kolejowych

https://bip.sejmik.kielce.pl/43-wojewodzki-zarzad-transportu.html