Marek Strzała

Marek Strzała

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa.

Marek.Strzala@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski.

Był radnym V kadencji Sejmiku. Urodził się 1 kwietnia 1965 roku. Wykształcenie wyższe techniczne – studiował w Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Mieszka w Staszowie. Jest przedsiębiorcą i działaczem Staszowskiej Izby Gospodarczej. Współwłaściciel restauracji “Winnica” w Połańcu oraz Zajazdu “Gościniec” w Strużkach.

Aktywność radnego