Mariusz Gosek

Mariusz Gosek

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Urodził się w 1982 roku. Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Praca zawodowa:

W latach 2005 – 2006 współpracownik wicepremiera Przemysława Gosiewskiego.

Od 2006 do 2007 roku pracował jako inspektor w gabinecie Wojewody Świętokrzyskiego Grzegorza Banasia.

W latach 2007 – 2009 współtworzył, a następnie pełnił obowiązki specjalisty do spraw kontroli w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych.

Od 2009 do 2014 asystent akredytowany w Parlamencie Europejskim w Brukseli, współpracownik eurodeputowanego Jacka Włosowicza. Współautor ponad 400 interpelacji kierowanych do Komisji Europejskiej.

W październiku 2018 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji.

Do momentu wyboru na funkcję Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (22 listopada 2018 r.)   był dyrektorem kieleckiego biura posła Zbigniewa Ziobro oraz senatora Jacka Włosowicza.

Od 2015 r. pełni funkcję Sekretarza Generalnego partii Zbigniewa Ziobro Solidarna Polska.