Mieczysław Gębski

Mieczysław Gębski

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa.

Mieczyslaw.Gebski@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce i powiat kielecki (ziemski).

Był radnym III, IV i V kadencji Sejmiku. Urodził się 24 marca 1960 roku w Zagnańsku. Z wykształcenia technik-mechanik, rolnik. W kadencji 2010-2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Aktywność radnego