Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny I i II stopnia

Korczakowska Akademia Pracownika Socjalnego informuje o wolnych miejscach na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Szkolenia są BEZPŁATNE – finansowane w ramach projektów POWER. Rekrutacja ma charakter ogólnopolski.

Planowane do realizacji są następujące szkolenia:
– szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (miejsce szkolenia: Warszawa).
– szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami lub praca socjalna z osobami uzależnionymi (miejsce szkolenia: Szczecin).

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdów i noclegów.
Bliższe informacje na stronach internetowych:
http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/
Zapisy:
https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html