Świętokrzyska Nagroda Kultury

Świętokrzyska Nagroda Kultury

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przypomina, że 1 września kończy się przyjmowanie wniosków o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury.

Zgodnie z uchwałą nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, nagroda jest przyznawana przez Zarząd Województwa na wniosek komisji powoływanej przez Marszałka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Świętokrzyska Nagroda Kultury ma charakter dwustopniowy, może być przyznawana indywidualnie lub zespołowo. Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek tradycyjnie odbywa się w październiku, podczas Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego w Województwie Świętokrzyskim. To jubileuszowa edycja ŚNK, która w tym roku odbędzie się w ramach obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego. Nagrody Zarządu Województwa zostaną wręczone już po raz dwudziesty.

Logo Wersja Podstawowa

Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast nagrody II stopnia – za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego może przyznać także honorową nagrodę w postaci statuetki.

Wnioski o Świętokrzyską Nagrodę Kultury należy składać do 1 września br. osobiście lub listownie na adres: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, ul. Paderewskiego 34 A, 25-502 Kielce. Uprzejmie prosimy o dostarczenie wniosku również w wersji elektronicznej (w pliku tekstowym) na adres: barbara.jankowska-pirog@sejmik.kielce.pl.

Uchwała Nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Regulamin_przyznawania_Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Wniosek_o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury