Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Projekt pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy” jest skierowany do 60 osób (58 kobiet i 2 mężczyzn) – kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw :

  • małopolskiego
  • w podkarpackiego
  • śląskiego
  • świętokrzyskiego

zatrudnionych na stanowiskach:

  • pracownik socjalny
  • starszy pracownik socjalny
  • specjalista pracy socjalnej
  • starszy specjalista pracy socjalnej
  • starszy specjalista pracy socjalnej -koordynator
  • główny specjalista

Szkolenie będzie CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Organizator pokrywa również koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia, jak i samego egzaminu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe, a po zdanym egzaminie przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną DYPLOM UZYSKANIA I STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY.

NABÓR DO PROJEKTU OD 1 MARCA  2019 ROKU

Projekt pn. „Specjalizacja I  stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Biuro Projektu: Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna Szujskiego 66; 33-100 Tarnów; tel. 14 623 55 12;

e-mail: wszechnica@tarr.tarnow.pl

strona www.tarr.tarnow.pl