Fot.1, rozmiar: 71 KB

O przyszłości służby zdrowia podczas konferencji

Dwudniowa konferencja „Restrukturyzacja czy przekształcenie – aktualne dylematy szpitali publicznych oraz podmiotów tworzących” odbyła się w poniedziałek, 3 grudnia w hotelu Uroczysko w Cedzynie. Uczestniczą w niej m. in. dyrektorzy i kadra zarządzająca publicznych jednostek ochrony zdrowia w regionie, przedstawiciele samorządu województwa świętokrzyskiego, starostw powiatowych, gmin i miast.

Konferencja została zorganizowana w związku z koniecznością przeprowadzenia zmian, które czekają ochronę zdrowia w Polsce już w roku 2013. Nowe przepisy nakładają na organy prowadzące obowiązek albo pokrywania ujemnego wyniku finansowego placówek albo przekształcenia ich w spółki prawa handlowego. Te zagadnienia są głównym tematem spotkania.

– Do tej pory nie było właściwie żadnych konsekwencji zadłużania się. Ma ono bardzo wiele różnych przyczyn, nie jest tak, że wina leży tylko po stronie szpitali. Oczywiście mamy do czynienia z przypadkami nie do końca gospodarnego wydawania pieniędzy, jednak głównym powodem jest niskie finansowanie procedur, niewypłacanie przez NFZ pełnego pokrycia za tzw. nadwykonania – podkreślał na początku konferencji Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. Dodał, że przy obecnym stanie budżetów dla większości jednostek samorządu terytorialnego dodatkowy wydatek na pokrywanie zadłużenia szpitali jest praktycznie niemożliwy. Jego zdaniem dużym problemem jest brak jednolitego, spójnego systemu organizacji służby zdrowia, nie tylko w skali kraju, ale także w skali regionów. – Istnieje bardzo silnie w niektórych rejonach naszego województwa zagęszczenie placówek ochrony zdrowia, które ze sobą konkurują, natomiast pewne dziedziny są w dalszym ciągu zaniedbane, niedoinwestowane, i to też jest przyczyna obecnej sytuacji.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że nadchodzi niełatwy czas, zwłaszcza dla samorządów wojewódzkich w zakresie polityki zdrowotnej.  – Nie wierzę, że będą rosnąć nakłady na lecznictwo szpitalne. Trzeba się nauczyć żyć jutro z tym, co mamy dziś. Warto się przyjrzeć, czy nowe inwestycje zawsze i wszędzie są potrzebne. Nie należy inwestować w placówki, które są „kulą u nogi”, bo to jest działanie wbrew rozsądkowi. I nie należy latami zwlekać z decyzjami w przypadku szpitali, które mają niska rentowność, a duże potrzeby finansowe, należy je szybko przekształcać – przestrzegał Marek Wójcik, wicedyrektor Generalny Związku Powiatów Polskich.

Podkreślał, że w ochronie zdrowia tendencje na najbliższą przyszłość to m. in. konsolidacja placówek i rozwój sieci szpitali, a przede wszystkim walka o to, by nie obniżyły się ich przychody. Zakładana granica efektywności w przypadku szpitali ogólnych to przychody roczne na poziomie 15-20 mln zł, a w przypadku szpitali specjalistycznych – 60-80 mln zł. – Placówki, które nie osiągną tych granic, nie przetrwają w przyszłości – mówił Marek Wójcik.

Sytuację komplikuje nieunikniona perspektywa wzrostu wydatków w ochronie zdrowia, co będzie spowodowanie starzeniem się społeczeństw oraz wdrażaniem w medycynie nowych technologii, które zawsze podnoszą koszty. – Skończyła się w ochronie zdrowia era prostych rozwiązań – uważa dr nauk med. Jacek Grabowski, kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – Polityka musi być spójna, oparta na synergii mechanizmów panowania i finansowania. Obecnie obowiązuje hasło, że „pieniądz idzie za pacjentem”, swego czasu wprowadziło ono rewolucję w systemie finansowania ochrony zdrowia. Pora na kolejną rewolucję i nowe hasło: „pieniądz idzie przed populacją”. Konieczna jest zdolność prognozowania potrzeb zdrowotnych populacji, dla której planujemy politykę zdrowotną – wyjaśniał dr Jacek Grabowski.

Kazimierz Kotowski, członek zarządu województwa świętokrzyskiego w swoim wystąpieniu mówił z kolei o regionalnej polityce zdrowotnej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. – Jesteśmy na takim etapie, na którym jest jeszcze wiele znaków zapytania. Raczej należy oczekiwać, że nie będziemy mieli możliwości zdobycia takiej ilości środków jak w latach 2007-2013. Dlatego w inny sposób będziemy podchodzić do wykorzystania pieniędzy unijnych inwestowanych w bazę infrastrukturalną. Mając ich mniej, rzeczywiście będziemy musieli mocno doprecyzować efektywność ich wykorzystywania – mówił Kazimierz Kotowski.

W programie konferencji znalazły się również wystąpienia dotyczące m. in. zmian formy organizacyjno-prawnej placówek medycznych, a także kwestia obsługi ich zadłużenia.

Organizatorem spotkania jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz A.M.G. Finanse Sp. z o.o., firma świadcząca usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl