Opłata skarbowa

Złożenie wniosku może łączyć się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej. Informacji o konieczności uiszczenia opłaty skarbowej i jej wysokości udziela merytoryczny pracownik Urzędu (załatwiający sprawę). Opłatę skarbową można uregulować gotówką w kasie Urzędu lub za pomocą znaków opłaty skarbowej.