Plebiscyt “Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach jest inicjatorem i organizatorem Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Ma on na celu uhonorowanie instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń, ale także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, będący jedyną tego typu inicjatywą o charakterze regionalnym na stałe wpisał się w architekturę wydarzeń województwa świętokrzyskiego. Stanowi swoistą zachętę, drogowskaz dla osób, instytucji oraz organizacji  funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej do podejmowania rozległych, innowacyjnych przedsięwzięć.

Ideą Plebiscytu jest z jednej strony zogniskowanie szczególnej uwagi na ogromie pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie wyróżnić i nagrodzić pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej działających na rzecz rodzin i osób z trudnościami, niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych.

Podczas  kolejnych edycji Plebiscytu Statuetką „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” uhonorowani zostaną Ci , którzy nie ograniczają swej pracy do działań wynikających z „ustawowego katalogu”, ale dodatkowo swą opieką, miłością oraz cierpliwością wspierają i niosą pomoc ludziom, którzy znaleźli się na zakręcie swojego życia, stracili wiarę i motywację do zmian, dotknęła ich choroba  i cierpienie, a więc znajdują się w sytuacji, której swoimi siłami nie są w stanie podołać.

Statuetka Świętokrzyskiego Anioła Dobroci jest symbolem miłości, troski, wytrwałości. Przyznawana jest osobom, którzy część swojego życia bezinteresownie poświęcają innym.

“Świętokrzyski Anioł Dobroci” przyznawany jest w dwóch kategoriach:

• Indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
• Grupowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrążających innowacyjne projekty.

Pliki do pobrania