Posiedzenia Komisji

W dniu 28 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji  zawodowej pracowników socjalnych. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie: Pani Elżbieta Trafiałek, Pani Anna Gromska, Pan Andrzej Kościołek, goście : Pan Grzegorz Solarz – Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku Zdroju oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Pani Barbara Jakacka-Green – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, oraz Pan Konrad Jantarski – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Posiedzenie poświęcone było: omówieniu  istotnych kwestii związanych z pracami Komisji oraz przeprowadzeniu egzaminów na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w związku z realizacją przez  Zakład Doskonalenia Zawodowego projektu p.n. „Profesjonalny Pracownik Socjalny”  w roku 2017.