Załatw sprawę

 • Udzielanie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury,

 • Udzielanie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej,

 • Udzielanie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 • Udzielanie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego,

 • Udzielanie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa,

 • Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

 • Przyznawanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury,

 • Przyznawanie nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w konkursach realizowanych przez innych organizatorów w dziedzinie kultury,

 • Przyznawanie nagród okolicznościowych w dziedzinie kultury,

 • Nadanie (odmowa nadania) stopnia nauczyciela mianowanego,

 • Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzinowego,

 • Udzielanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli podległych szkół i placówek,

 • Wydawanie zezwoleń na zakładanie szkół niepublicznych o zasięgu regionalnym,

 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród samorządu województwa, dla laureatów olimpiad przedmiotowych,

 • Przyznawanie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w ramach „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”,

 • Przyznawanie stypendiów sportowych zawodniczkom i zawodnikom w kategoriach młodzieżowych reprezentującym Województwo Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe,

 • Kategoryzacja bazy hotelarskiej,

 • Organizatorzy turystyczni i pośrednicy turystyczni (biura podróży),

 • Przewodnicy turystyczni górscy,

 • Reklamacje dotyczące działalności biur podróży,