Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Dyrektor: Anna Koziełło

Adres: ul. Witosa 86
             25-561 Kielce
             tel.: 41 334 00 98, 334 00 99, 344 89 85
             fax: 41 344 54 14
             Zamówienia Publiczne i Główna Księgowa: (41) 334 01 05

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.sejmik.kielce.pl/index.php?go=22&id_k=35