Szkolenia w zawodzie pracownik socjalny I stopnia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest realizatorem projektu pn. „Profesjonalny pracownik socjalny” w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” POWER 2014-2020 – szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 250 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej  zatrudnionych na terenie województw: świętokrzyskiego (30 osób), małopolskiego (80 osób), podkarpackiego  (80 osób) oraz lubelskiego (60 osób) zatrudnionych na stanowiskach: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator, główny specjalista, aspirant pracy socjalnej. Szkolenie jest bezpłatne i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20120.

Więcej informacji: http://www.zdz.kielce.pl/pomoc-spoleczna/6956-pracownik-socjalny-specjalizacja-i-stopnia.html