Wypracują dobre praktyki dla inwestycji z zakresu dziedzictwa kulturowego

Wypracują dobre praktyki dla inwestycji z zakresu dziedzictwa kulturowego

Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w pierwszym spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy, w ramach międzynarodowego projektu „KEEP ON – Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego”. Organizatorem wydarzenia był Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

W grupie interesariuszy projektu znalazło się kilkanaście świętokrzyskich podmiotów w tym: Muzeum Wsi Kieleckiej, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, Gmina i Miasto Chęciny, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Urząd Miejski w Sandomierzu, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Powiat Opatowski, Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie.

– Cieszę się, że spotkamy się w gronie osób zarządzających najważniejszymi obiektami kulturowymi w województwie, po to, aby wspólnie wypracować założenia, które pozwolą aby nasze zabytki mogły jak najlepiej funkcjonować, rozwijać się i przyciągać turystów – mówiła Renata Janik. – Zależy nam na wsparciu polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej, wspartej w ramach środków unijnych w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowej – dodała.

Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg Europa 2014-2020, w partnerstwie z krajami takimi jak: Grecja, Hiszpania, Włochy Portugalia i Chorwacja. Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest jedynym polskim partnerem projektu.

– Wspólnie z partnerami z różnych regionów Unii Europejskiej będziemy wypracowywać dobre praktyki po to, aby środki, które będziemy mieli do dyspozycji na finansowanie inwestycji związanych z obiektami dziedzictwa kulturowego, wykorzystać jak najlepiej – mówił Tomasz Janusz, p.o. dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. – W ramach współpracy ponadregionalnej zostanie opracowany i wdrożony Lokalny Program Wsparcia, by wskazać beneficjantom drogę do pozyskania środków na efektywne wykorzystanie już istniejącej infrastruktury kulturalnej i pomóc im w dostosowaniu jej do wymogów lokalnego rynku – dodał.

W trakcie realizacji projektu zaplanowane zostały międzynarodowe konferencje, posiedzenia Komitetu Sterującego i wyjazdy studyjne. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 5 909 370,25 zł. Wartość dofinansowania UMWŚ – 836 656,00 zł. Jego realizacja rozpoczęła się w połowie 2018 roku i potrwa do maja 2023 roku.

Lokalizacja