100 lat szkoły w Niedźwicach

100 lat szkoły w Niedźwicach

W Niedźwicach, gmina Koprzywnica, odbyły się uroczystości 100-lecia miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Stefana Żeromskiego. Uczestniczyli w nich członek Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego, Marek Jońca oraz radny Sejmiku Andrzej Swajda.

-Piękna, podniosła uroczystość w Niedźwicach, moja podróż sentymentalna, bo jestem wychowankiem tej szkoły – powiedział Marek Jońca. – Chodziłem do niej w latach odległych. Bardzo zabiegaliśmy, by przy okazji jubileuszu został ufundowany i poświęcony sztandar szkoły. I tak też się stało. Na uroczystość przybyło wielu nauczycieli, którzy mnie jeszcze uczyli. Cieszyłem się ogromnie, że po tylu latach mogłem z nimi porozmawiać. Dziękowałem im za pracę, wychowanie w trudnym okresie.

Marek Jońca opowiada, że szkoła, do której chodził, mieściła się w dworku rodziny Niwińskich. W latach 90. poprzedniego wieku gmina i społeczność, komitet społeczny budowy szkoły, do którego tez należał wtedy jako przewodniczący Rady Gminy w Koprzywnicy, postanowili wybudować nowy budynek. Szkoła została oddana w 1995 r., sala gimnastyczna – w 1998 r. Jest obok piękne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią sztuczną, ogrodzone, zabezpieczone. Zostało zbudowane wtedy, gdy Marek Jońca był gospodarzem gminy. W szkole działają dwa stowarzyszenia: Uczniowski Klub Sportowy i Omnibus, który pozyskuje środki na wiele inicjatyw placówki, w tym między innymi na nowoczesny plac zabaw za 56 tys. zł. Powstał on z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
To szkoła o wielkich tradycjach, która ma w swoim programie klasy sportowe. Uczniowie korzystają z wielu wyjazdów zagranicznych, podróżują do Brukseli. Placówka jest bardzo dobrze wyposażona w pracownie dydaktyczne, skomputeryzowana. Uczestniczy każdego roku w co najmniej dwóch wyjazdach na wypoczynek podczas ferii i wakacji. Dorobek ma ogromny. Już teraz ze względu na reformę oświaty są potrzebne dodatkowe pomieszczenia. Obok jest budynek byłej „agronomówki’, który otrzymał obecnie dofinansowanie około 600 tys. zł, by zwiększyć powierzchnię dydaktyczną. Być może do tego budynku będzie przeniesione przedszkole lub też najstarsza klasa ósma. – Utrzymaliśmy tę szkołę jako samorządową, chociaż przed kilku laty był ogromny nacisk na jej likwidację – podkreśla Marek Jońca.

Mszę świętą podczas uroczystości odprawili ksiądz proboszcz Jerzy Burek z parafii w Koprzywnicy i ksiądz proboszcz Zygmunt Lipiec z parafii w Zbydniowie. W części artystycznej wystąpiły dzieci z przedszkola. Uczniowie poszczególnych klas przedstawili układy taneczne, gimnastyczne, akrobatyczne, niektóre bardzo widowiskowe, dość trudne. Został poświęcony sztandar ufundowany przez Urząd Marszałkowski i prywatnych sponsorów. Na jednej jego widnieje portret patrona Stefana Żeromskiego, napis z nazwą szkoły, obrazy książki i pióra, na drugiej napis – Bóg, Honor, Ojczyzna i Nauka. W środku krzyża jest godło państwowe.

Przybyłym na uroczystości został zaprezentowany film o historii szkoły. Założycielem placówki był aptekarz, skarbnik nadzoru szkolnego, Władysław Wieczorek na wniosek gospodarzy z Niedźwic. Szkoła otrzymała imię Stefana Żeromskiego w 1989 r. – Uroczystość bardzo piękna, wzruszająca, goście dopisali, jestem zadowolony z części artystycznej – podkreśla dyrektor szkoły Krzysztof Chmielowiec. – Cieszę się, że otrzymaliśmy sztandar. Wszystko zrealizowaliśmy, co mieliśmy w programie.
W uroczystościach wziął udział poseł Marek Kwitek, prezes Automobilu Poland Ryszard Jania. Przyjechała też z Ciechocinka najstarsza absolwentka szkoły z końca lat czterdziestych, 85-letnia Wanda Pieńkowska. Szkoła liczy obecnie, wraz z przedszkolem, 80 dzieci i młodzieży. Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2018/2019: Natalia Juda, Agnieszka Ambroziak, Wiktoria Kaczmarska. W szkole pracuje obecnie 21 nauczycieli na niepełnych etatach.

Galeria zdjęć

Lokalizacja