Skargi i wnioski

W sprawie skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego przyjmują:

  • Marszałek Województwa i Wicemarszałek – w terminach uzgodnionych i podanych do wiadomości zainteresowanym.
  • Dyrektorzy departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych – w każdy poniedziałek w godzinach pracy urzędu.
  • Wyznaczony pracownik Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.