Aktualności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Img 5763

Nowi członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wręczenie aktów powołania nowym członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego było jednym z punktów posiedzenia tego gremium, w którym uczestniczyli Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz wicemarszałek Renata Janik. Zebrani w Filharmonii Świętokrzyskiej dyskutowali również o budowie parkingu nad torami kolejowymi przy kieleckim dworcu PKP oraz wyrazili opinie na temat Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019.

Nadzwyczajne Posiedzenie Wrds (15)

Obradowało prezydium WRDS

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 30 lipca br. omówione zostały planowane zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, którzy zwrócili się z prośbą o zajęcie przez WRDS stanowiska w sprawie proponowanych przez Annę Zalewską, minister edukacji narodowej, zmian w zakresie szkolnictwa branżowego (zawodowego).

Wyświetlane od 1 - 10 z 46