Kongresy Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 szansą dla organizacji pozarządowych

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 szansą dla organizacji pozarządowych

Z udziałem marszałka województwa Adama Jarubasa, ekspertów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z naszego regionu w Kielcach odbył się VIII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Dyskutowano, między innymi, o możliwościach NGO w nowej perspektywie finansowej i planie przyszłorocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi. W spotkaniu uczestniczył Józef Grabowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

O III sektorze w Kielcach

 – Jesteście najbardziej prężnie działającymi organizacjami pożytku publicznego w naszym regionie. Cieszę się, że współpraca samorządu z III sektorem w województwie świętokrzyskim tak dobrze się rozwija i możemy powierzać wam coraz więcej zadań. V Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego poświęcony jest wolontariatowi. Mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do jeszcze większej integracji środowisk i będzie pozytywnym impulsem do działania – powiedział przewodniczący Sejmiku Województwa podczas uroczystego otwarcia kongresu. W spotkaniu, które odbyło się dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach uczestniczyli także poseł Mirosław Pawlak, radna Maria Adamczyk, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu oraz świętokrzyski kurator oświaty Małogrzta Muzoł.

Kongres Stowarzyszeń obradował w Kielcach

– To, co robicie, nie wynika z urzędu, z obowiązku, z przymusu, ale z serca. Wasze działanie jest czasem jedynym, które może pomóc osobom, które tego potrzebują – powiedział przewodniczący Sejmiku  województwa świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk podczas otwarcia Kongresu Stowarzyszeń, dziękując jednocześnie uczestnikom spotkania za dotychczasową aktywność na wielu polach. Kongres już po raz czwarty został zorganizowany przez samorząd województwa świętokrzyskiego. W Wojewódzkim Domu Kultury w poniedziałek, 19 kwietnia, przedstawiciele kilkudziesięciu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych wymieniali doświadczenia i dzielili się pomysłami, jak uczynić swoją pracę bardziej efektywną.