Kluby Radnych IV kadencji

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP

1.  Grzegorz Świercz – Przewodniczący Klubu
2.  Ryszard Nosowicz
3.  Marcin Ożóg
4.  Stefan Podesek
5.  Grigor Szaginian

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego
1. Kazimierz Kotowski – Przewodniczący Klubu
2. Maria Adamczyk
3. Wojciech Borzęcki
4. Krzysztof Dziekan
5.  Grzegorz Gałuszka
6. Izydor Grabowski
7. Adam Jarubas
8. Tadeusz Kowalczyk
9. Małgorzata Muzoł
10. Jolanta Rybczyk
11. Mieczysław Sas
12. Wiesław Zbigniew Stępień
13. Piotr Żołądek
14. Tomasz Ramus

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
1. Marek Bogusławski – Przewodniczący Klubu
2. Mieczysław Gębski
3. Lech Janiszewski
4. Agnieszka Buras
5. Bogdan Latosiński
6. Janusz Skibiński