Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego - II edycja (2015 rok)

Zasłużeni dla regionu, gospodarki i obronności – odznaczeni podczas uroczystej sesji Sejmiku

Zasłużeni dla regionu, gospodarki i obronności – odznaczeni podczas uroczystej sesji Sejmiku

Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego osoby i samorządy z województwa świętokrzyskiego zasłużone dla gospodarki RP zostały odznaczone Honorową Odznaką przyznawaną przez Ministra Gospodarki. Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego wyróżniono natomiast osoby i instytucje, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną lub polityczną zasłużyły się dla naszego regionu. Przy tej okazji wręczono też Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. Ta wyjątkowa sesja odbyła w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu k. Chęcin w piątek, 12 czerwca 2015 roku.

Odznaka dla zasłużonych dla regionu

Odznaka dla zasłużonych dla regionu

Pod przewodnictwem Arkadiusza Bąka, przewodniczącego Sejmiku w piątek, 20 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania wręczone zostały nominacje członkom Komisji. Zatwierdzono także regulamin jej pracy. Odznaka jest przyznawana osobom lub instytucjom za szczególne zasługi dla regionu. Do 10 kwietnia potrwa nabór wniosków o nadanie tego wyróżnienia.