Kluby Radnych III kadencji

Klub Radnych Lewicy i Demokratów (III kadencja, lata 2006-2010)
1.Nowak Andrzej – Przewodniczący Klubu
2. Grabowski Józef
3. Marczewski Sławomir
4. Suchański Jerzy
5. Woszczyna Wiesław

Radni niezrzeszeni (III kadencja, lata 2006-2010)
1. Koza Janusz
2. Szlęk Agnieszka
3. Bąk Józef

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego (III kadencja, lata 2006-2010)
1. Jarubas Adam 
2. Berens Wacław
3. Borzęcki Wojciech
4. Duda Barbara
5. Dziekan Krzysztof
6. Gos Marek – Przewodniczący Klubu
7. Kowalczyk Tadeusz
8. Kwiecień Józef
9. Błajszczak Andrzej

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (III kadencja, lata 2006-2010)
1. Bogusławski Marek – Przewodniczący Klubu
2. Gębski Mieczysław
3. Janiszewski Lech
4. Perz Marcin
5. Przygodzki Jarosław
6. Skibiński Janusz
7. Zawierucha-Rubak Alfreda
 
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (III kadencja, lata 2006-2010)
1. Wrzałka Zdzisław 
2. Adamczak Józef
3. Kurek Wojciech
4. Moskal Bogusław
5. Szaginian Grigor – Przewodniczący Klubu
6. Żurek Józef