Kluby Radnych III kadencji

Klub Radnych Lewicy i Demokratów (III kadencja, lata 2006-2010)
1. Nowak Andrzej – Przewodniczący Klubu
2. Grabowski Józef
3. Marczewski Sławomir
4. Suchański Jerzy
5. Woszczyna Wiesław

Radni niezrzeszeni (III kadencja, lata 2006-2010)
1. Koza Janusz
2. Szlęk Agnieszka
3. Bąk Józef

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego (III kadencja, lata 2006-2010)
1. Gos Marek – Przewodniczący Klubu
2.  Jarubas Adam
3.  Berens Wacław
4. Borzęcki Wojciech
5. Duda Barbara
6. Dziekan Krzysztof
7. Kowalczyk Tadeusz
8. Kwiecień Józef
9. Błajszczak Andrzej

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (III kadencja, lata 2006-2010)
1. Bogusławski Marek – Przewodniczący Klubu
2. Gębski Mieczysław
3. Janiszewski Lech
4. Perz Marcin
5. Przygodzki Jarosław
6. Skibiński Janusz
7. Zawierucha-Rubak Alfreda

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (III kadencja, lata 2006-2010)
1. Szaginian Grigor – Przewodniczący Klubu
2. Wrzałka Zdzisław
3. Adamczak Józef
4. Kurek Wojciech
5. Moskal Bogusław
6. Żurek Józef