Aktualności Sejmiku

Na Ponidziu wiosna trwa. Kulturalne wydarzenie 14 -16 sierpnia

Na Ponidziu wiosna trwa. Kulturalne wydarzenie 14 -16 sierpnia

W dniach 14 – 16 sierpnia w Pińczowie i w Wiślicy odbędzie się wydarzenie „Na Ponidziu wiosna trwa”, którego głównym celem będzie promocja Ponidzia jako wciąż nieodkrytej krainy przez pryzmat jej historii, kultury  i sportu. Dziś w Muzeum Narodowym w Kielcach odbyła się konferencja prasowa, podczas której o zaplanowanych na sierpniowy weekend atrakcjach mówili marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Kusztal, burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach prof. dr hab. Robert Kotowski i dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie Justyna Dziadek.

Młodzi samorządni. Rozpoczęła się 2 kadencja działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Młodzi samorządni. Rozpoczęła się 2 kadencja działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

33 radnych liczy Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego II kadencji. To osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i pomysłami, aktywnie działające w swoich środowiskach, które chcą zaangażować swój czas i energię w pracę na rzecz regionu. Przed nimi dwa lata pracy. Będą nie tylko konsultować wybrane propozycje dorosłych, ale też wychodzić ze swoimi inicjatywami. Dziś młodzi radni złożyli ślubowanie i rozpoczęli swoją, często wykonywaną po raz pierwszy, pracę w samorządności.

Jest wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego!

Jest wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego!

Po przyjęciu Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego większością głosów udzielili Zarządowi Województwa wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu. XXIII sesja Sejmiku z uwagi na stan epidemii odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w systemie hybrydowym (stacjonarnie i zdalnie). Obrady prowadził przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Głos mieszkańców w debacie nad “Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego”

Głos mieszkańców w debacie nad “Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opracował i przedstawił Sejmikowi Raport o Stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku. Raport stanowi podsumowanie działalności Zarządu Województwa w roku poprzednim. W opracowaniu można znaleźć szereg informacji nt. sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa, procesów demograficznych, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, czy infrastruktury publicznej. Dokument zawiera również opis realizacji polityk, programów i strategii. Raport będzie rozpatrywany na sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbędzie się 14 lipca br. w Sali Koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, o godz. 10.00, a głos w debacie nad nim mogą zabierać również mieszkańcy województwa.

Wyświetlane od 1 - 10 z 1398