Aktualności Sejmiku

Przewodniczący Komisji Grzegorz Banaś Siedzi Przy Stole Podczas Zdalnych Obrad

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w województwie świętokrzyskim oraz w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego – między innymi tymi zagadnieniami zajęła się podczas dzisiejszego posiedzenia obradująca pod przewodnictwem Grzegorza Banasia Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym za pośrednictwem wideokonferencji Cisco Webex  Meetings.

Otwarcie Targów Agrotech I Las Expo (4)

Najnowsze maszyny i rewolucyjne rozwiązania na Targach AGROTECH i LAS-EXPO

Największe światowe firmy, polscy i lokalni producenci z branży agrotechniki spotykają się w Kielcach na 28. edycji targów rolniczych Agrotech. W dniach 17-19 marca w Targach Kielce prezentowane są najnowsze osiągnięcia branży rolniczej z całego świata. Wydarzeniu towarzyszy także kolejna edycja Targów Las-Expo. W uroczystym otwarciu targów AGROTECH i LAS-EXPO z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz wiceministra rolnictwa Krzysztofa Ciecióry uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. 

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

24 marca 2023 r. o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – z użyciem wideokonferencji Cisco Webex Meetings i systemu eSesja, w sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3. Również 24 marca, o godz. 12.00 rozpoczną się obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś

Uroczysta konferencja, by wyrazić wdzięczność sołtysom

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się dziś konferencja pn.  „Rola sołtysa w rozwoju obszarów wiejskich”. Spotkanie zorganizowane zostało dla uhonorowania i uczczenia aktywności, zaangażowania, pomysłowości i pracy kierowanej dla rozwijania społeczności wiejskich przez świętokrzyskich sołtysów. Z okazji ich święta, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, obchody wojewódzkie zorganizował marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. W wydarzeniu wzięli także udział: przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik, członek Zarządu Województwa Marek Jońca, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Artur Konarski, świętokrzyscy senatorowie Krzysztof Słoń i Jacek Włosowicz oraz przedstawiciele samorządów z terenu województwa i oczywiście sołtysi. Patronat honorowy nad konferencją sprawowała Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Sołtysów.

Laptop Stojący Na Stole

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 22 marca 2023 r. o godz. 13:00

Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Wyświetlane od 1 - 10 z 2007