Aktualności Sejmiku

Ogólny Plan Uczestników Obrad Siedzących Przy Stołach

Obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

20 czerwca pod przewodnictwem Kazimierza Mądzika odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Członkowie Komisji m.in. zapoznali się z informacją o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2023 roku oraz przyjęli sprawozdania z wykonania planów finansowych szpitali i udzielili rekomendacji dla kandydatów na członków rad społecznych. Radni zaopiniowali także Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku i sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok.

Widok Ogólny Sali Obrad

Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

W czwartek, 20 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pod przewodnictwem Łukasza Jabłońskiego odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa. Przedmiotem obrad było zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok i Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku. Ponadto Komisja odniosła się do projektów uchwał w sprawach: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040, zmian w budżecie województwa na 2024 rok i udzielenia pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Ponadto radni przyjęli plan pracy Komisji na II półrocze 2024 roku.

Ogólny Plan Sali W Której Odbywają Się Obrady

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W środę, 19 czerwca pod przewodnictwem Grzegorza Cepila odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotem obrad Komisji było zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok i Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku. Ponadto Komisja odniosła się do projektów uchwał w sprawach przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa świętokrzyskiego” i udzielenia pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Radni wojewódzcy przyjęli także plan pracy Komisji na II półrocze 2024 roku.

Marta Solińska Pela, Andrzej Bętkowski

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP – obrady w Ogrodzieńcu

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wziął udział w obradach Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP i Dyrektorów Kancelarii Sejmików, zorganizowanych przez samorząd województwa śląskiego w Podzamczu w gminie Ogrodzieniec. W tematyce dyskusji znalazły się kwestie, związane z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Konwent przyjął Deklarację uczestnictwa społeczności lokalnych i regionalnych w dalszym rozwoju UE. W obradach wzięła udział także Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Szeroki, Ogólny Plan Sali Obrad

Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

We wtorek, 18 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Pawła Krakowiaka obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa. Przedmiotem obrad Komisji było zaopiniowanie raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 r. Ponadto, na posiedzenie komisji zostali zaproszeni dyrektorzy samorządowych instytucji kultury w celu zaprezentowania sprawozdań za 2023 rok.

Zbiorowe Zdjęcie Członków Komisji Samorządu Terytorialnego

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

W poniedziałek, 17 czerwca pod przewodnictwem Małgorzaty Krzywdy odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Członkowie Komisji wyrazili pozytywną opinię do Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku oraz do sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 r. Radni dyskutowali na temat sprawozdania z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 r i bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zakończyły się przyjęciem planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r.

Wyświetlane od 1 - 10 z 2262