Aktualności Sejmiku

Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach

Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” oraz „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce” – marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek 15 maja podpisali z burmistrzem Daleszyc Dariuszem Meresińskim umowy na dofinansowanie tych dwóch projektów. W wydarzeniu uczestniczył także radny Semiku Grzegorz Gałuszka.

Wręczą odznaki zasłużonym dla regionu

Wręczą odznaki zasłużonym dla regionu

7 maja 2018 r.  w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Podczas obrad Komisja podjęła uchwałę, w której rekomendowała nadanie odznak 10 kandydatom. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 9 maja 2018 r. potwierdził nadanie Odznaki Honorowej  wszystkim ww. podmiotom. Ich wręczenie nastąpi 5 czerwca br. podczas uroczystej gali z okazji jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego, która odbędzie się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Wybrali radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Wybrali radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Reprezentanci samorządów studenckich i uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących z młodymi ludźmi zasiądą w ławach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas posiedzenia, Kapituła wybrała radnych do tego gremium, którego celem jest zaangażowanie młodych ludzi w działania samorządu województwa i podniesienie kompetencji społecznych w zakresie podejmowania decyzji, negocjacji, rozumienia różnych punktów widzenia. W obradach uczestniczyli Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku oraz Barbara Zamożniewicz, rzecznik młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim.

Wyświetlane od 1 - 10 z 792