Aktualności Sejmiku

Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś

Zdalnie obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 25 stycznia obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na sytuację epidemiczną, bezpieczeństwo uczestników obrad i przysłuchujących się dyskusji, XXVIII sesja Sejmiku została zrealizowana w formie zdalnej. Radni przyjęli stanowisko dotyczące szczepień przeciw Covid-19, przegłosowali m.in. zmiany w uchwałach budżetowych oraz zatwierdzili pomoc finansową dla gmin na zakup wozów strażackich.

Default

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 21 stycznia 2021 r. o godz. 9:00

Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Budynek urzędu marszałkowskiego

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny odbędzie
się 25 stycznia 2021 r o godzinie 9:30.  Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Wyświetlane od 1 - 10 z 1512