Aktualności Sejmiku

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Będzie obradować Komisja Samorządu Terytorialnego

9 grudnia, o godz. 14.00.będzie obradować  Komisja Samorządu Terytorialnego. Ze względu na trwającą pandemię posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Radni pozują do zdjęcia z bannerem promującym akcję „Murem za polskim mundurem”.

Na sesji Sejmiku o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, zapobieganiu narkomanii i ważnej inwestycji drogowej

Podczas XXXVIII zdalnej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którą prowadził przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, radni zamanifestowali swoje poparcie dla służb mundurowych broniących polskich granic. Przyjęli też m. in. Program współpracy samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025, wsparli przebudowę drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także projekty edukacyjne i regionalne połączenia kolejowe.

Radni Sejmiku Wojewódzrwa Świętokrzyskiego I Prezydium Sejmiku, Sala Kameralna Filharmonii Świętokrzyskiej

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja

W poniedziałek, 22 listopada 2021 roku o godzinie 11:00, rozpocznie XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady, odbywające się w trybie zdalnym, będą prowadzone z sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach przy ul. Stefana Żeromskiego 12. Przebieg sesji można śledzić online pod adresem: transmisja.esesja.pl. Transmisja zostanie uruchomiona po rozpoczęciu sesji.

Przewodnicząqcy Andrzej Pruś Odpowiada Na Pytania Radnych W Sprawie Sejmiku Młodzieżowego.

Z obrad Komisji Samorządu Terytorialnego

Zimowe przygotowanie dróg, stworzenie Centralnego Systemu Zagospodarowania Przestrzennego oraz dyskusja nad statutem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – to tylko niektóre punkty z dzisiejszych prac radnych w ramach Komisji Samorządu Terytorialnego, której przewodniczył radny Maciej Gawin. W posiedzeniu uczestniczyli Marek Bogusławski, marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Jońca, członek Zarządu Województwa oraz Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 1 - 10 z 1715