Aktualności Sejmiku

Obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 24 czerwca 2021 roku, o godz. 13.00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy alei dziewięciu wieków Kielc trzy. Ujęcie z lotu ptaka

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

24 czerwca 2021 roku, o godz. 09.00., będzie obradować Komisja Budżetu i Finansów. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Uroczystość Zakończenia Konkursu Wiedzy

Nagrody dla uczniów, znawców regionu świętokrzyskiego

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach o tytuł największego znawcy historii i współczesności naszego regionu rywalizowali uczniowie ze świętokrzyskich szkół. Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej zorganizował Młodzieżowy Sejmik i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Sukcesów i powodzenia w konkursie wszystkim jego uczestnikom życzyli przewodniczący Andrzej Pruś oraz Tomasz Jamka członek Zarządu Województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Obrady Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędą się 18 czerwca 2021, o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, sala 202, al. IX Wieków Kielc 3. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju I Współpracy Z Zagranicą 17.06.2021.

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Pod przewodnictwem radnego Grzegorza Banasia obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu zdalnie uczestniczyli Marek Bogusławski wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Tomasz Jamka członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania radni podejmowali szereg tematów głównie z zakresu finansowego oraz infrastruktury drogowej w województwie. Jednym z ważniejszych tematów objętych zainteresowaniem obradujących było zaopiniowanie “Raportu o Stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku”. Istotne znaczenie dla rozwoju województwa miała dyskusja na temat koncepcji otwarcia komunikacyjnego terenów w Obicach. Z uwagi na trwający stan epidemii, obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym.

Andrzej Pruś Przemawia Do Mikrofonu Stojąc. W Tle Kilka Osób Siedzi Na Krzesłach

„Jak wspierać młodzież w realizacji pomysłów”. Debata w Starachowicach z udziałem przewodniczącego Sejmiku

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela oraz przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Zofia Mogielska jako eksperci wzięli udział w debacie pn. „Jak wspierać młodzież w realizacji ich pomysłów”, która odbyła się w środę, 16 czerwca w Urzędzie Miasta w Starachowicach. 

Spotkanie Rady Parterstwa

Partnerzy Ziemi Opatowskiej

O przygotowaniu strategii rozwoju oraz pakietu projektów inwestycyjnych na nową perspektywę finansową UE rozmawiano podczas spotkania Rady Partnerstwa Ziemia Opartowska, które odbyło się w poniedziałek, 14 czerwca.

W spotkaniu, którego gościem był Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczyli samorządowcy z powiatu opatowskiego oraz ośmiu gmin (Opatów, Tarłów, Iwaniska, Ożarów, Wojciechowice, Sadowie, Baćkowice, Lipnik), które biorą udział w pilotażowym projekcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Centrum Wsparcia Doradczego” (CWD).

Informacja o możliwości udziału mieszkańców Województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku

Zgodnie z art. 34 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1668) zarząd województwa co roku przedstawia sejmikowi raport o stanie województwa, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. Sejmik rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. W debacie nad raportem mieszkańcy województwa mogą zabierać głos po złożeniu do Przewodniczącego Sejmiku pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 500 osób.

Będzie obradować Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021, o godz. 13:00, w sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Wyświetlane od 1 - 10 z 1605