Aktualności Sejmiku

Główne wejście do siedziby przy alei dziewięciu wieków Kielc trzy. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

XXXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XXXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 27 maja 2021 roku o godzinie 10:00. Obrady w trybie zdalnym będą prowadzone z Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach przy ul. Stefana Żeromskiego 12. Osoby wyrażające chęć zapoznania się z ich przebiegiem mogą śledzić transmisję online dostępną na stronie internetowej województwa pod adresem: esesja.tv

Komisja Rolnictwa I Ochrony Środowiska, 25.05.2021 Od Lewej Artur Konarski Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem radnego Artura Konarskiego odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Na spotkaniu radni dyskutowali na temat Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie  oraz dofinansowania zakupu węzy pszczelej dla pszczelarzy działa,jących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Anna Ciulęba, Andrzej Bętkowski i Andrzej Pruś, siedząc przy stole, przeglądają nominacje.

Kapituła “Świętokrzyskiej Victorii” wyłoniła nominowanych

We wtorek 25 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pod przewodnictwem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i sekretarz Kapituły, dyrektor Gabinetu Marszałka Anny Ciulęby odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”. Ze względu na trwającą pandemię, z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo członków organu, spotkanie zostało zorganizowane w formie hybrydowej. Obecni na obradach członkowie Kapituły wybrali nominowanych do nagrody w 3 kategoriach: “Osobowość”, “Samorządność” oraz “Przedsiębiorczość”.

Zofia Mogielska, Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Oraz Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Podczas Wideokonferencji

Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego

Zofia Mogielska, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz wiceprzewodnicząca Veronika Kurdybakha wzięły udział w wideokonferncji z Łukaszem Rzepeckim, doradcą Prezydenta RP. Mówiły m.in. o inicjatywach podejmowanych przez Młodzieżowy Sejmik oraz planach aktywizacji młodych mieszkańców regionu. W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który podkreślał, że działający od 2018r. Młodzieżowy Sejmik, dużo wnosi do pracy dorosłych radnych, przede wszystkim zachęcając ich do działania i skłaniając do podejmowania inicjatyw na rzecz młodych mieszkańców regionu. Jako organ doradczy i konsultacyjny opiniuje projekty uchwał regionalnego parlamentu dotyczące młodzieży, np. programy stypendialne. Młodzieżowi radni aktywnie włączyli się również w prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Komisja Edukacji, Sportu I Turystyki, Monitor Komputera I Młoda Kobieta Siedząca Tyłem

Z obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

Pod przewodnictwem Agnieszki Buras i z udziałem wiceprzewodniczącego Pawła Krakowiaka obradowała zdalnie Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczył Tomasz Jamka członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Porządek obrad obejmował dwa punkty – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok” oraz przyjęcie informacji o „Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Radny Sejmiku Artur Konarski I Członek Zarządu Marek Jońca

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 10.00.

Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Wyświetlane od 70 - 80 z 1662