Aktualności Sejmiku

przemawia wicemarszałek Renata Janik

18 mln zł z Unii Europejskiej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

 

Logotyp

 

Urząd Marszałkowski pracuje nad specjalnym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, którego celem jest szeroko zakrojona pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego regionu, chroniąc się przed rosyjską agresją. Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik spotkali się dziś z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w celu ustalenia szczegółów przedsięwzięcia.  

Kiermasz W Urzędzie

Trwa Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej. Zapraszamy

Wielkanocne palmy, kolorowe pisanki, oraz inne tradycyjne dekoracje można kupić na Wielkanocnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbywa się w dniach 11 – 12 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Wielkanocne ozdoby do swoich domów zakupili już: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i sekretarz województwa Mariusz Bodo. Kiermasz w instytucjach publicznych na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Marszałek Andrzej Bętkowski Siedzi Na Komisji Obok Radnej Magdaleny Zieleń.

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W trybie stacjonarnym obradowały dwie komisje Sejmiku Województwa: Komisja Budżetu i Finansów pod przewodnictwem Magdaleny Zieleń oraz Komisja Samorządu Terytorialnego pod przewodnictwem Macieja Gawina. W obradach wziął udział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Uczestnicy Kowentu Zdjęcie Zbiorowe

W Kielcach obradował Konwent Przewodniczących Sejmików Rzeczypospolitej Polskiej

Funkcjonowanie młodzieżowych sejmików województw, stanowisko w sprawie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji przez organy kolegialne samorządu terytorialnego, zmiany w regulaminie Konwentu Przewodniczących Sejmików RP, a także program obchodów 20-lecia Związku Województw RP – te zagadnienia zdominowały część roboczą obrad Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej, który odbywał się dziś w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach. Województwo Świętokrzyskie przejęło prezydencję Konwentu w pierwszym półroczu 2022 roku, a jego przewodniczącym został Andrzej Pruś, na co dzień przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej W Kielcach (12)

O pomocy dla obywateli Ukrainy na  Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw RP

Apelem o solidarną pomoc obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną na terytorium tego państwa zainaugurowano w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach prezydencję Województwa Świętokrzyskiego w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Obrady prowadził Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Gośćmi specjalnymi sesji inaugurującej Konwent byli Wiaczesław Wojnarowski, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie oraz Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski.

Konwent Marszalków I Przewodniczących Sandomierz Grafika

Obrady Konwentu Marszałków Województw RP i Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Województwo Świętokrzyskie przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP, które od lat, poprzez wspólne stanowiska w strategicznych kwestiach związanych z rozwojem województw, skutecznie wpływa na kształtowanie polityki samorządowej oraz Konwentem Przewodniczących Sejmików Województw RP – gremium pełniącym rolę opiniodawczo-doradczą Związku Województw RP. Pierwsze posiedzenia konwentowe zaplanowano na 7 kwietnia w Kielcach.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095).

Pamiątkowe Zdjęcie Uczestników Spotkania

Międzynarodowe spotkanie młodzieży

Wymiana doświadczeń na temat polityki młodzieżowej i aktywności obywatelskiej młodych Europejczyków to główne tematy zorganizowanego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach międzynarodowego spotkania radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, Stowarzyszenia  Rozprawy o Europie oraz uczestników projektu „First Step to Europe” z programu Erasmus + Akcja KA2. W wydarzeniu udział wzięli przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela.

Wyświetlane od 70 - 80 z 1873