Aktualności Sejmiku

W Arłamowie na Podkarpaciu obradował Konwent Marszałków Województw

W Arłamowie na Podkarpaciu obradował Konwent Marszałków Województw

O nowym budżecie Unii Europejskiej, polityce senioralnej i ochronie środowiska rozmawiali marszałkowie województw podczas zorganizowanego w Arłamowie w województwie podkarpackim Konwentu Marszałków Województw RP. Województwo świętokrzyskie reprezentowali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz wicemarszałek Marek Bogusławski. W obradach Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP uczestniczyli także przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś i radna Agnieszka Buras.

XIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Uzupełniono skład Zarządu i Sejmiku Województwa

XIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Uzupełniono skład Zarządu i Sejmiku Województwa

Podczas XIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w poniedziałek, 24 lutego 2020 r., radni wybrali Tomasza Jamkę na członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś przyjął także ślubowanie od nowo powołanego radnego wojewódzkiego, Marcina Piętaka. Sejmik uchwalił m.in. zmiany w budżecie województwa na 2020 r., zatwierdził obszar pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych, przegłosował zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów sportowych oraz zaopiniował rządowy “Program budowy 100 obwodnic”, wskazując na konieczność wpisania do tego dokumentu wschodniej obwodnicy Kielc. 

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pod przewodnictwem radnego Grzegorza Banasia, rozpoczęła posiedzenie od wysłuchania informacji nt. szlaków turystycznych województwa świętokrzyskiego prezentowanej przez Beatę Milewicz oraz Pawła Milewicza, przedstawicieli Świętokrzyskiego Oddziału PTTK. Członkowie Komisji doceniając znaczenie szlaków dla rozwoju regionalnej turystyki wystąpili z wnioskiem do Zarządu Województwa o wsparcie projektu PTTK, zakładającego m.in. inwentaryzację i stworzenia bazy szlaków turystycznych województwa, przy współpracy z Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

O stypendiach sportowych, likwidacji szkół, rozwoju ROT i festiwalu harcerskim. Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku

O stypendiach sportowych, likwidacji szkół, rozwoju ROT i festiwalu harcerskim. Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku

Pod przewodnictwem radnej Agnieszki Buras, z udziałem wicemarszałka Marka Bogusławskiego obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zaopiniowali projekty uchwał dotyczące zmian uchwały Sejmiku w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, obowiązujących dla szkół prowadzonych przez samorząd województwa, przegłosowali również projekt uchwały dotyczący zasad przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych. Przyjęli informację o działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej, zapoznali się z planami rozwoju Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej i projektem związanym ze świętokrzyskimi  szlakami turystycznymi, planowanym przez świętokrzyski PTTK.

Wyświetlane od 70 - 80 z 1392