Aktualności Sejmiku

Kadrówka wkroczyła do Kielc

Kadrówka wkroczyła do Kielc

Uczestnicy LIV. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej dotarli do Kielc. Zakończył się organizowany po raz 39. po wojnie przemarsz, upamiętniający wydarzenia z 1914 roku, gdy strzelcy I Kompanii Kadrowej na rozkaz Józefa Piłsudskiego wymaszerowali z krakowskich Oleandrów w kierunku Warszawy, przekraczając granice zaboru rosyjskiego, wkraczając do Kielc, dając nadzieję na odzyskanie wolności. Konsekwencją „Kadrówki” było powstanie Legionów Polskich, aktywnie walczących o odzyskanie niepodległości podczas I wojny światowej. W poniedziałek 12 sierpnia, w uroczystościach powitania uczestników marszu w Kielcach i spotkaniu pod pomnikiem Czwórki Legionowej oraz pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego wzięli udział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego i Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Kielczanie oddali cześć uczestnikom powstania 1944

Kielczanie oddali cześć uczestnikom powstania 1944

1 sierpnia, w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w stolicy województwa świętokrzyskiego odbyły się uroczystości w Kościele Garnizonowym oraz pod pomnikiem na skwerze im. Szarych Szeregów. Kielczanie mogli też obejrzeć sceny z powstania warszawskiego podczas rekonstrukcji historycznej, która miała miejsce na ul. Sienkiewicza. O 17.00, przy włączonych syrenach oddaliśmy cześć bohaterom warszawskiej ulicy sierpnia 1944.

Święto Policji: To nie praca, ale misja

Święto Policji: To nie praca, ale misja

W stulecie powołania polskiej policji świętokrzyscy funkcjonariusze na Świętym Krzyżu obchodzili swoje święto. Najbardziej zasłużeni otrzymali odznaczenia i medale. Do podziękowań i życzeń dla policjantów przyłączyli się uczestniczący w uroczystościach przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, duchowieństwa, kieleckich instytucji i urzędów, a także środowisk akademickich.

Obradowała Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa

Obradowała Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa

Radni Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 oraz zmian w budżecie województwa na 2019 rok. Wyrazili także zgodę na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność województwa świętokrzyskiego, położonych w gminach: Sandomierz, Samborzec, Koprzywnica, Łubnice i Pacanów. W obradach, którym przewodniczyła Magdalena Zieleń, uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

Wyświetlane od 100 - 110 z 1294