Aktualności Sejmiku

Komisja Edukacji, Sportu I Turystyki, Monitor Komputera I Młoda Kobieta Siedząca Tyłem

Z obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

Pod przewodnictwem Agnieszki Buras i z udziałem wiceprzewodniczącego Pawła Krakowiaka obradowała zdalnie Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczył Tomasz Jamka członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Porządek obrad obejmował dwa punkty – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok” oraz przyjęcie informacji o „Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Radny Sejmiku Artur Konarski I Członek Zarządu Marek Jońca

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 10.00.

Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 26 maja 2021 roku. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00. 

Wyświetlane od 100 - 110 z 1687