Aktualności Sejmiku

Obradowali Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (30)

Obradowali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach 25 września br. odbyła się LXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zajęli się m.in. aktualizacją programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego, przyjęli Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, zagłosowali za uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040, wyrazili także zgodę na nabycie nieruchomości położonej w gminie Zagnańsk.

Samorządowcy I Ministowie, Senator

Podziękowanie za plony. Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Tokarni

W Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni w niedzielę 10 września odbyły się uroczyste XXIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie – doroczne regionalne święto plonów. Rolnicy z całego województwa zaprezentowali piękne wieńce dożynkowe, wykonane tradycyjnie, z wykorzystaniem tegorocznych zbóż, ziół, owoców i kwiatów, dziękując za urodzaj, za bogate zbiory. Obchody poprzedziła msza święta, odprawiona w zabytkowym Kościele z Rogowa, celebrowana przez ks. kan. Łukasza Zygmunta. W uroczystościach dożynkowych wzięli udział: poseł Anna Krupka wiceminister sportu i turystyki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, senator Krzysztof Słoń, poseł Marek Kwitek, poseł Czesław Siekierski, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z wiceprzewodniczącymi Sejmiku Mieczysławem Gębskim i Markiem Strzałą na czele, członkowie Zarządu Województwa: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Tomasz Jamka, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, starosta kielecki Mirosław Gębski, burmistrz Chęcin Robert Jaworski, przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych, służb mundurowych, mieszkańcy regionu. 

Wszyscy Laureaci

Przyznano Nagrody Muzealne im. Tadeusza Włoszka

W piątek 8 września w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. W tym roku nagrodzono wystawę Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu „Ars epistolandi. Kiedy pisanie listów było sztuką”, wydawnictwo Muzeum Historii Kielc ,,Kielce-Keltz. Historia społeczności żydowskiej’’, cykl edukacyjny ,,EtnoPonidzie – ożywione tradycje ludowe z Pińczowa i okolic’’ oraz konserwację portretów z zasobów Muzeum Narodowego w Kielcach. Nagroda honorowa za działalność muzealną została przyznana Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Laureatom gratulowali marszałek Andrzej Bętkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Henryk Milcarz oraz wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. Gratulacje złożył też senator Krzysztof Słoń.

Marszałek Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik, Członek Zarządu Marek Jońca, Senator Krzysztof Słoń, Przedstawiciele Samorządu

Rozdysponowano środki na drogi dojazdowe do pól

27 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych powstanie lub zostanie zmodernizowanych w tym roku dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa świętokrzyskiego. Dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca w obecności wicemarszałek Renaty Janik podpisali umowy z przedstawicielami 33 samorządów. Ogólna kwota wsparcia na te prace w 2023 r. to 4 844 400,00 zł.

Nadzwyczajna Sesja Sejmiku. Radni Zdecydowali O Zmianach Budżetowych

Nadzwyczajna sesja Sejmiku. Radni zdecydowali o zmianach budżetowych

W poniedziałek 4 września br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się nadzwyczajna,  LXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 oraz przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. Obrady poprzedziło posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Wyświetlane od 100 - 110 z 2210