Aktualności Sejmiku

Inauguracje Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku (2)

Inauguracje roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Kielcach rozpoczynają rok akademicki 2022/2023. Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w uroczystej inauguracji Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach oraz inauguracji Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”. Podczas spotkań wicemarszałek Renata Janik podziękowała prezesom stowarzyszeń za duży wkład w rozwój uniwersytetów, które świetnie aktywizują świętokrzyskich seniorów.

Posiedzenie Rady Do Spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego   (7)

O nowych wyzwaniach na posiedzeniu Rady do spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

W nowo otwartym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach na Ponidziu spotkała się dziś Rada do spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Eksperci i specjaliści, którzy doradzają Zarządowi w sprawach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, dyskutowali na temat celów i kierunków polityki regionalnej. W dyskusji wzięli udział: marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, radny Sejmiku Grzegorz Banaś. 

Wspierają świętokrzyskich Pszczelarzy I Pomagają Pszczołom (9)

Wspierają świętokrzyskich pszczelarzy i pomagają pszczołom

Sto tysięcy złotych dotacji otrzymają świętokrzyscy pszczelarze. Pieniądze pozwolą na zakup około 1 486 kg węzy, która znacznie poprawia zdrowotność pszczół oraz ich dobrostan w ulach. Umowy z przedstawicielami organizacji, które zrzeszają pszczelarzy podpisali: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Marek Jońca. W wydarzeniu wzięli udział: radny Sejmiku Artur Konarski oraz zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Kwiecień-Ząbek. 

Podpisanie Umowy Na Budowę Drogi W Ostrowcu Świętokrzyskim

Wkrótce ruszy budowa dużej inwestycji drogowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Długo wyczekiwana przez mieszkańców rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej, która będzie przebiegać przez ścisłe centrum miasta poprawi bezpieczeństwo i wprowadzi nowe rozwiązania komunikacyjne. Dziś dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona podpisał umowę z pełnomocnikiem wykonawcy, firmy Mota-Engil Central Europe Dawidem Bajorkiem. W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, radna Sejmiku Magdalena Zieleń, posłowie Krzysztof Lipiec i Andrzej Kryj, senatorowie Jarosław Rusiecki i Krzysztof Słoń oraz radny powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda. 

Widok Ogólny Sali Na Której Siedzą Przy Stołach Uczestnicy Sesji Sejmiku.

Odbyła się LI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek, 26 września w Filharmonii Świętokrzyskiej obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni wysłuchali informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 za I półrocze 2022 roku oraz o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku. Sejmik wyraził zgodę m.in. na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w roku 2023 oraz na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w gminie Zagnańsk. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dotychczasowych dróg powiatowych oraz nowo wybudowanego odcinka drogi na terenie miasta Kielce. Sesja została przeprowadzona w trybie hybrydowym.

Przewodniczący Obu Komisji.

Obradowali radni Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni obu komisji zapoznali się z informacjami o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku. Z kolei na Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, dyrektorzy podległych marszałkowi jednostek samorządowych omawiali wykonanie swoich budżetów. W obradach komisji wzięli udział: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wicemarszałek Marek Bogusławski  oraz członkowie Zarządu Województwa: Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Wyświetlane od 100 - 110 z 2007