Aktualności Sejmiku

Obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

W piątek,  8 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa. Radni zapoznali się m.in. z informacjami na temat realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok oraz zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

W czwartek, 7 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni m.in. zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok, zapoznali się z informacją Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi planowanych przedsięwzięć w zakresie edukacji i turystyki, a także informacją na temat stanu zaawansowania prac przy adaptacji sali w Wojewódzkim Domu Kultury pod potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Wyświetlane od 100 - 110 z 1352