Powiaty

Województwo świętokrzyskie składa się z 13 powiatów ziemskich i jednego miasta na prawach powiatu – Kielc – będących powiatem grodzkim.