Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego

Kontakt

tel. (41) 395 10 13,
tel. (41) 395 17 65
poczta e-mail: mariusz.bodo@sejmik.kielce.pl

Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Bodo
Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Bodo

Sekretarz Województwa pełni funkcję kierownika administracyjnego Urzędu

Sekretarz odpowiada za sprawne funkcjonowanie, właściwą organizację pracy oraz racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie Urzędu i w tym zakresie:

 1. sprawuje nadzór nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzędzie,
 2. nadzoruje realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez kontrole zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące problematyki organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 3. organizuje i nadzoruje realizacje zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 4. nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
 5. rozpatruje skargi dotyczące pracowników Urzędu we współpracy z dyrektorami departamentów,
 6. organizuje nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,
 7. koordynuje sprawy związane z wyborami samorządowymi,
 8. podejmuje działania w zakresie przygotowania Urzędu do funkcjonowania w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 9. wykonuje inne zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu zlecone przez Marszałka Województwa,

Nadzór

Sekretarz Województwa nadzoruje pracę następujących Departamentów:

 • Departament Organizacyjny i Kadr,
 • Kancelaria Sejmiku,
 • Departament IT.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego